In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 36 Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 17 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 08/09/2017 Đến Ngày: 26/09/2017
Số 36 xuất hiện ngày cuối 13/03/2018 đến 21/03/2018 là 8 ngày

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 21/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

23  ( 17 ngày )
02  ( 8 ngày )
36  ( 8 ngày )
40  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
31  ( 6 ngày )
46  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )
98  ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

23  ( 17 ngày )
02  ( 8 ngày )
36  ( 8 ngày )
40  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
22  ( 7 ngày )
96  ( 7 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:

44 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
50 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
90 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
28 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

67 ( 5 Lần ) Giảm 2
61 ( 4 Lần ) Giảm 1
26 ( 3 Lần ) Tăng 2
28 ( 3 Lần ) Tăng 2
30 ( 3 Lần ) Tăng 2
39 ( 3 Lần ) Tăng 2
44 ( 3 Lần ) Không tăng
50 ( 3 Lần ) Tăng 1
58 ( 3 Lần ) Không tăng
64 ( 3 Lần ) Không tăng
85 ( 3 Lần ) Không tăng
90 ( 3 Lần ) Tăng 1
95 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

67 ( 8 Lần ) Không tăng
56 ( 6 Lần ) Không tăng
00 ( 5 Lần ) Tăng 1
32 ( 5 Lần ) Không tăng
35 ( 5 Lần ) Không tăng
39 ( 5 Lần ) Tăng 2
42 ( 5 Lần ) Tăng 1
50 ( 5 Lần ) Tăng 1
51 ( 5 Lần ) Giảm 1
61 ( 5 Lần ) Không tăng
82 ( 5 Lần ) Giảm 1
85 ( 5 Lần ) Tăng 1
90 ( 5 Lần ) Tăng 1
91 ( 5 Lần ) Tăng 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 2
0 17 Lần 6
3 Lần 0
1 12 Lần 4
9 Lần 1
2 9 Lần 0
12 Lần 4
3 7 Lần 0
6 Lần 4
4 9 Lần 4
14 Lần 0
5 14 Lần 2
17 Lần 5
6 10 Lần 3
9 Lần 6
7 11 Lần 3
14 Lần 4
8 10 Lần 0
13 Lần 4
9 9 Lần 0