In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 83 Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 20 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 15/07/2017 Đến Ngày: 05/08/2017
Số 83 xuất hiện ngày cuối 19/03/2018

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 19/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

23  ( 15 ngày )
95  ( 13 ngày )
72  ( 11 ngày )
06  ( 9 ngày )
10  ( 9 ngày )
53  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )
36  ( 6 ngày )
40  ( 6 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

23  ( 15 ngày )
95  ( 13 ngày )
72  ( 11 ngày )
06  ( 9 ngày )
10  ( 9 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:

63 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
82 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

65 ( 4 Lần ) Tăng 1
67 ( 4 Lần ) Tăng 1
00 ( 3 Lần ) Tăng 1
32 ( 3 Lần ) Giảm 1
48 ( 3 Lần ) Không tăng
51 ( 3 Lần ) Tăng 1
56 ( 3 Lần ) Giảm 1
61 ( 3 Lần ) Tăng 2
63 ( 3 Lần ) Tăng 1
82 ( 3 Lần ) Tăng 1
89 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

21 ( 6 Lần ) Không tăng
51 ( 6 Lần ) Tăng 2
58 ( 6 Lần ) Tăng 2
82 ( 6 Lần ) Tăng 1
00 ( 5 Lần ) Tăng 1
07 ( 5 Lần ) Giảm 1
18 ( 5 Lần ) Giảm 1
20 ( 5 Lần ) Giảm 1
32 ( 5 Lần ) Không tăng
54 ( 5 Lần ) Giảm 2
56 ( 5 Lần ) Không tăng
65 ( 5 Lần ) Không tăng
67 ( 5 Lần ) Tăng 2
71 ( 5 Lần ) Tăng 2
74 ( 5 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 11 Lần 1
7 Lần 1
1 15 Lần 1
8 Lần 3
2 10 Lần 1
9 Lần 0
3 9 Lần 2
12 Lần 0
4 11 Lần 3
13 Lần 1
5 10 Lần 1
19 Lần 3
6 8 Lần 1
13 Lần 1
7 12 Lần 2
11 Lần 0
8 10 Lần 0
5 Lần 0
9 12 Lần 2