In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh/TP: Dãy Số:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 21/05/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

03 3 Ngày - 3 lần
26 3 Ngày - 3 lần
32 3 Ngày - 3 lần
12 2 Ngày - 3 lần
15 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85     27 lần
28     24 lần
75     18 lần
66     16 lần
80     16 lần
56     15 lần
73     13 lần
82     13 lần
00     12 lần
39     12 lần
38     10 lần
90     10 lần
31     9 lần
41     9 lần
60     9 lần
86     9 lần
07     8 lần
18     8 lần
25     8 lần
58     8 lần
64     8 lần
01     7 lần
09     7 lần
20     7 lần
47     7 lần
79     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 4 Lần Tăng 1
15 4 Lần Tăng 1
03 3 Lần Tăng 1
26 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 5 Lần Không tăng
12 5 Lần Tăng 1
15 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Tăng 1
52 4 Lần Tăng 1
62 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Tăng 1
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 12 Lần Tăng 1
44 11 Lần Không tăng
69 11 Lần Không tăng
05 10 Lần Không tăng
15 10 Lần Không tăng
52 10 Lần Tăng 1
67 9 Lần Không tăng
14 8 Lần Không tăng
19 8 Lần Tăng 1
22 8 Lần Giảm 1
23 8 Lần Không tăng
31 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Tăng 1
43 8 Lần Không tăng
57 8 Lần Không tăng
68 8 Lần Giảm 1
70 8 Lần Tăng 1
76 8 Lần Không tăng
78 8 Lần Không tăng
92 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 3
0 5 Lần 0
15 Lần 4
1 6 Lần 0
6 Lần 1
2 15 Lần 3
8 Lần 1
3 13 Lần 2
8 Lần 2
4 9 Lần 0
10 Lần 2
5 11 Lần 7
9 Lần 2
6 11 Lần 3
9 Lần 2
7 9 Lần 1
5 Lần 1
8 5 Lần 1
11 Lần 2
9 6 Lần 1