In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh/TP: Dãy Số:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê Gan cực đại dãy số 29 xổ số Sóc Trăng (theo lô)

Gan Cực Đại: 25 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 22/10/2014 Đến Ngày: 22/04/2015
Số 29 xuất hiện ngày cuối 24/01/2018 đến 18/04/2018 là 12 lần quay.

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 18/04/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

16 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

13     25 lần
24     22 lần
71     19 lần
28     18 lần
98     17 lần
03     16 lần
44     16 lần
90     14 lần
77     13 lần
29     12 lần
60     12 lần
38     11 lần
70     11 lần
87     11 lần
42     10 lần
73     10 lần
92     9 lần
94     9 lần
46     8 lần
52     8 lần
65     8 lần
05     7 lần
26     7 lần
41     7 lần
99     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

31 4 Lần Tăng 1
49 3 Lần Tăng 3
58 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Tăng 1
12 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Không tăng
16 2 Lần Tăng 1
18 2 Lần Không tăng
19 2 Lần Giảm 1
33 2 Lần Tăng 1
45 2 Lần Giảm 1
53 2 Lần Không tăng
57 2 Lần Không tăng
59 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Không tăng
81 2 Lần Giảm 1
82 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Không tăng
84 2 Lần Không tăng
85 2 Lần Giảm 3
86 2 Lần Không tăng
89 2 Lần Tăng 1
96 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 5 Lần Tăng 1
49 5 Lần Tăng 3
85 5 Lần Không tăng
15 4 Lần Không tăng
23 4 Lần Giảm 1
37 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Giảm 1
80 4 Lần Tăng 1
86 4 Lần Không tăng
96 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

49 14 Lần Tăng 3
85 11 Lần Không tăng
27 10 Lần Không tăng
16 9 Lần Tăng 1
17 9 Lần Không tăng
18 9 Lần Giảm 1
23 9 Lần Không tăng
37 9 Lần Không tăng
56 9 Lần Không tăng
72 9 Lần Tăng 1
76 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 4
0 8 Lần 4
10 Lần 2
1 7 Lần 2
7 Lần 3
2 8 Lần 1
11 Lần 1
3 8 Lần 1
9 Lần 4
4 9 Lần 2
10 Lần 2
5 11 Lần 4
7 Lần 2
6 11 Lần 4
4 Lần 2
7 7 Lần 0
20 Lần 5
8 9 Lần 2
4 Lần 1
9 12 Lần 2