In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Đồng Tháp

Tỉnh/TP: Dãy Số:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 19/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

49 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67     30 lần
74     26 lần
89     25 lần
37     20 lần
45     19 lần
71     18 lần
56     17 lần
82     16 lần
87     16 lần
96     16 lần
26     15 lần
35     15 lần
32     13 lần
11     12 lần
28     12 lần
44     12 lần
03     11 lần
22     11 lần
50     11 lần
59     11 lần
41     10 lần
73     10 lần
00     8 lần
09     8 lần
21     8 lần
61     8 lần
08     7 lần
10     7 lần
92     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 4 Lần Không tăng
39 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

78 7 Lần Tăng 2
86 7 Lần Không tăng
30 5 Lần Tăng 1
39 5 Lần Không tăng
70 5 Lần Không tăng
79 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

99 13 Lần Không tăng
81 12 Lần Giảm 1
86 12 Lần Giảm 1
57 11 Lần Tăng 1
79 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
62 9 Lần Không tăng
78 9 Lần Tăng 2
05 8 Lần Không tăng
06 8 Lần Không tăng
30 8 Lần Tăng 1
39 8 Lần Không tăng
50 8 Lần Không tăng
51 8 Lần Không tăng
54 8 Lần Không tăng
76 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 0
0 5 Lần 1
11 Lần 1
1 8 Lần 2
5 Lần 0
2 8 Lần 1
12 Lần 3
3 8 Lần 3
9 Lần 1
4 11 Lần 1
10 Lần 2
5 12 Lần 5
6 Lần 1
6 8 Lần 0
15 Lần 7
7 8 Lần 2
10 Lần 1
8 11 Lần 5
7 Lần 4
9 11 Lần 2