In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Cà Mau

Tỉnh/TP: Dãy Số:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 12/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

02 3 Ngày - 3 lần
01 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91     24 lần
30     23 lần
59     19 lần
82     18 lần
98     18 lần
93     17 lần
13     15 lần
41     13 lần
46     12 lần
99     12 lần
03     11 lần
09     11 lần
34     11 lần
43     11 lần
11     10 lần
15     10 lần
45     10 lần
54     10 lần
32     8 lần
38     8 lần
57     8 lần
14     7 lần
29     7 lần
40     7 lần
81     7 lần
84     7 lần
85     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Tăng 1
00 2 Lần Không tăng
01 2 Lần Tăng 1
07 2 Lần Không tăng
10 2 Lần Tăng 1
18 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Không tăng
27 2 Lần Giảm 1
31 2 Lần Không tăng
42 2 Lần Tăng 1
49 2 Lần Không tăng
50 2 Lần Giảm 1
51 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Tăng 1
65 2 Lần Không tăng
66 2 Lần Không tăng
74 2 Lần Tăng 1
75 2 Lần Giảm 1
78 2 Lần Không tăng
79 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Tăng 1
92 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

04 5 Lần Không tăng
12 5 Lần Tăng 1
23 5 Lần Không tăng
27 5 Lần Không tăng
02 4 Lần Tăng 1
18 4 Lần Giảm 1
42 4 Lần Tăng 1
66 4 Lần Không tăng
78 4 Lần Không tăng
83 4 Lần Tăng 1
92 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

23 11 Lần Không tăng
42 11 Lần Tăng 1
14 10 Lần Không tăng
92 10 Lần Không tăng
58 9 Lần Không tăng
78 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Tăng 1
89 9 Lần Tăng 1
94 9 Lần Không tăng
04 8 Lần Giảm 1
12 8 Lần Giảm 1
27 8 Lần Tăng 1
32 8 Lần Giảm 1
35 8 Lần Giảm 1
37 8 Lần Không tăng
40 8 Lần Không tăng
52 8 Lần Giảm 1
66 8 Lần Không tăng
79 8 Lần Không tăng
97 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 11 Lần 2
9 Lần 0
1 5 Lần 3
12 Lần 6
2 15 Lần 3
4 Lần 0
3 7 Lần 1
5 Lần 1
4 4 Lần 1
9 Lần 1
5 7 Lần 2
15 Lần 6
6 13 Lần 4
10 Lần 3
7 10 Lần 2
8 Lần 5
8 10 Lần 4
8 Lần 3
9 8 Lần 2