In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh/TP: Dãy Số:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê Gan cực đại dãy số 90 xổ số Nam Định (theo lô)

Gan Cực Đại: 19 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 14/10/2017 Đến Ngày: 10/03/2018
Số 90 xuất hiện ngày cuối 19/05/2018

Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 19/05/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

23 3 Ngày - 3 lần
10 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99     13 lần
50     12 lần
58     11 lần
35     10 lần
20     9 lần
24     9 lần
25     9 lần
42     9 lần
09     8 lần
15     8 lần
65     8 lần
06     7 lần
12     7 lần
41     7 lần
74     7 lần
83     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

82 5 Lần Tăng 2
27 4 Lần Giảm 1
30 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Không tăng
10 3 Lần Tăng 1
23 3 Lần Tăng 1
29 3 Lần Giảm 1
31 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Tăng 1
66 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Giảm 1
84 3 Lần Tăng 2
86 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

67 7 Lần Tăng 1
27 6 Lần Giảm 1
61 6 Lần Tăng 1
82 6 Lần Tăng 2
13 5 Lần Giảm 1
23 5 Lần Tăng 1
28 5 Lần Giảm 1
36 5 Lần Giảm 1
45 5 Lần Không tăng
63 5 Lần Không tăng
75 5 Lần Không tăng
86 5 Lần Không tăng
87 5 Lần Tăng 1
95 5 Lần Không tăng
98 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

28 16 Lần Không tăng
63 14 Lần Không tăng
67 14 Lần Không tăng
77 14 Lần Giảm 2
72 13 Lần Giảm 2
82 13 Lần Tăng 2
30 12 Lần Không tăng
64 12 Lần Không tăng
95 12 Lần Không tăng
13 11 Lần Không tăng
15 11 Lần Không tăng
18 11 Lần Không tăng
22 11 Lần Giảm 1
27 11 Lần Không tăng
39 11 Lần Không tăng
56 11 Lần Giảm 1
61 11 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 4
0 13 Lần 2
11 Lần 3
1 15 Lần 3
15 Lần 4
2 12 Lần 5
16 Lần 2
3 12 Lần 0
14 Lần 4
4 12 Lần 3
10 Lần 1
5 10 Lần 2
15 Lần 6
6 14 Lần 0
16 Lần 3
7 16 Lần 2
18 Lần 3
8 13 Lần 5
11 Lần 1
9 18 Lần 5