In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ TP. HCM

 

Tỉnh / TP: Dãy Số:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), giới hạn thời gian từ ngày đến ngày và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê dãy số 29 xổ số TP. HCM từ ngày: 20/03/2017 - 20/03/2018

24/02/2018
Giải ba: 04363 - 58829
17/02/2018
Giải tám: 29
12/02/2018
Giải nhất: 89729
10/02/2018
Giải tư: 45315 - 04815 - 69525 - 87276 - 07131 - 06778 - 04729
05/02/2018
Giải ba: 37629 - 63285
Giải tám: 29
27/01/2018
Giải tư: 55282 - 92293 - 38066 - 35754 - 64829 - 63639 - 52773
20/01/2018
Giải năm: 5429
13/01/2018
Giải sáu: 3978 - 8725 - 6029
23/10/2017
Giải tư: 46512 - 31329 - 96827 - 41235 - 24084 - 69946 - 54114
23/09/2017
Giải tư: 68147 - 29499 - 72039 - 37829 - 33208 - 37927 - 36732
16/09/2017
Giải năm: 3329
09/09/2017
Giải tám: 29
14/08/2017
Giải nhất: 44029
19/06/2017
Giải bảy: 929
10/06/2017
Giải nhất: 67429
22/05/2017
Giải nhất: 32829
15/05/2017
Giải sáu: 1488 - 2429 - 4035
03/04/2017
Giải bảy: 629
01/04/2017
Giải năm: 5929

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 21/04/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

21 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 3 lần
83 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18     36 lần
02     27 lần
33     26 lần
09     25 lần
37     22 lần
85     18 lần
89     17 lần
28     15 lần
65     14 lần
06     13 lần
53     13 lần
63     13 lần
70     13 lần
96     13 lần
95     12 lần
98     12 lần
23     10 lần
24     10 lần
40     9 lần
75     9 lần
77     9 lần
87     9 lần
93     9 lần
91     8 lần
26     7 lần
29     7 lần
54     7 lần
66     7 lần
68     7 lần
80     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

46 4 Lần Tăng 1
00 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Giảm 1
50 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Tăng 2
83 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

44 6 Lần Không tăng
46 5 Lần Tăng 1
60 5 Lần Tăng 1
19 4 Lần Giảm 1
22 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

05 11 Lần Giảm 2
44 11 Lần Không tăng
19 10 Lần Không tăng
29 10 Lần Không tăng
43 10 Lần Giảm 1
47 10 Lần Không tăng
61 10 Lần Tăng 1
69 10 Lần Không tăng
00 9 Lần Không tăng
16 9 Lần Giảm 1
22 9 Lần Không tăng
52 9 Lần Giảm 2
62 9 Lần Tăng 2

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 10 Lần 1
11 Lần 3
1 13 Lần 6
6 Lần 3
2 13 Lần 3
11 Lần 2
3 6 Lần 2
16 Lần 3
4 9 Lần 0
13 Lần 5
5 6 Lần 2
7 Lần 5
6 9 Lần 2
5 Lần 1
7 11 Lần 2
6 Lần 1
8 7 Lần 1
5 Lần 0
9 6 Lần 3