In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   3.33% (3 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   3.33% (3 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   3.33% (3 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
69
   3.33% (3 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 19/03/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

36 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50     33 lần
18     27 lần
72     23 lần
45     21 lần
02     18 lần
49     18 lần
07     17 lần
33     17 lần
09     16 lần
37     13 lần
54     12 lần
79     12 lần
80     12 lần
25     10 lần
73     10 lần
32     9 lần
62     9 lần
85     9 lần
27     8 lần
48     8 lần
89     8 lần
29     7 lần
30     7 lần
31     7 lần
46     7 lần
74     7 lần
99     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Giảm 1
69 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

69 6 Lần Tăng 1
05 5 Lần Không tăng
23 5 Lần Không tăng
56 5 Lần Không tăng
70 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

05 13 Lần Tăng 1
52 12 Lần Không tăng
43 10 Lần Không tăng
69 10 Lần Tăng 1
91 10 Lần Tăng 1
16 9 Lần Không tăng
22 9 Lần Không tăng
29 9 Lần Không tăng
47 9 Lần Không tăng
58 9 Lần Không tăng
61 9 Lần Không tăng
70 9 Lần Không tăng
73 9 Lần Không tăng
90 9 Lần Giảm 2

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 2
0 6 Lần 4
16 Lần 5
1 10 Lần 1
9 Lần 1
2 10 Lần 2
6 Lần 0
3 7 Lần 1
7 Lần 2
4 12 Lần 5
8 Lần 2
5 12 Lần 5
14 Lần 7
6 11 Lần 2
6 Lần 1
7 9 Lần 3
4 Lần 0
8 6 Lần 1
9 Lần 2
9 7 Lần 2