In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
43
   4.44% (4 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   3.33% (3 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   3.33% (3 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   3.33% (3 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   3.33% (3 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 18/07/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

04 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24     35 lần
90     27 lần
38     24 lần
99     20 lần
76     18 lần
14     15 lần
19     15 lần
17     14 lần
27     14 lần
82     14 lần
07     13 lần
31     13 lần
49     13 lần
64     13 lần
33     12 lần
39     12 lần
66     12 lần
03     10 lần
34     10 lần
62     10 lần
13     9 lần
50     9 lần
65     9 lần
06     8 lần
78     8 lần
95     8 lần
05     7 lần
18     7 lần
41     7 lần
42     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Tăng 1
58 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Không tăng
75 3 Lần Không tăng
81 3 Lần Tăng 3
87 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

43 5 Lần Không tăng
04 4 Lần Tăng 1
28 4 Lần Không tăng
40 4 Lần Giảm 1
52 4 Lần Không tăng
58 4 Lần Không tăng
59 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Tăng 1
92 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

43 13 Lần Không tăng
49 13 Lần Không tăng
15 11 Lần Không tăng
23 10 Lần Không tăng
94 10 Lần Giảm 1
37 9 Lần Không tăng
58 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Tăng 2
85 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 2
0 9 Lần 3
5 Lần 1
1 11 Lần 3
10 Lần 1
2 5 Lần 3
7 Lần 3
3 11 Lần 1
13 Lần 4
4 6 Lần 2
9 Lần 1
5 11 Lần 2
8 Lần 0
6 10 Lần 4
8 Lần 4
7 9 Lần 4
13 Lần 7
8 8 Lần 1
9 Lần 5
9 10 Lần 1