In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
08
   3.33% (3 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   3.33% (3 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   3.33% (3 lượt)
45
   4.44% (4 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   4.44% (4 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   3.33% (3 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   4.44% (4 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 12/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

32 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85     42 lần
59     27 lần
24     20 lần
91     17 lần
69     16 lần
14     15 lần
27     15 lần
36     13 lần
80     13 lần
20     12 lần
52     12 lần
46     11 lần
51     11 lần
86     11 lần
34     10 lần
43     10 lần
64     10 lần
98     10 lần
00     9 lần
05     8 lần
11     8 lần
57     8 lần
62     8 lần
97     8 lần
10     7 lần
16     7 lần
23     7 lần
53     7 lần
61     7 lần
74     7 lần
89     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

45 4 Lần Tăng 1
65 4 Lần Tăng 1
95 4 Lần Giảm 1
08 3 Lần Tăng 1
38 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Tăng 2
78 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

95 7 Lần Giảm 1
22 5 Lần Giảm 1
45 5 Lần Tăng 1
21 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Giảm 1
39 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
65 4 Lần Tăng 1
66 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

21 12 Lần Không tăng
82 11 Lần Không tăng
95 11 Lần Không tăng
37 10 Lần Không tăng
45 10 Lần Tăng 1
13 9 Lần Không tăng
58 9 Lần Tăng 1
66 9 Lần Không tăng
06 8 Lần Không tăng
38 8 Lần Không tăng
44 8 Lần Giảm 1
49 8 Lần Tăng 1
56 8 Lần Không tăng
67 8 Lần Giảm 1
68 8 Lần Không tăng
75 8 Lần Tăng 2
84 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Không tăng
92 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 4
0 3 Lần 0
6 Lần 1
1 7 Lần 5
6 Lần 0
2 12 Lần 3
12 Lần 2
3 8 Lần 0
13 Lần 3
4 8 Lần 1
6 Lần 2
5 19 Lần 3
8 Lần 2
6 5 Lần 1
13 Lần 6
7 8 Lần 1
7 Lần 1
8 14 Lần 3
10 Lần 1
9 6 Lần 3