In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Phú Yên (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   4.44% (4 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   4.44% (4 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   3.33% (3 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   3.33% (3 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   3.33% (3 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   3.33% (3 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   5.56% (5 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 12/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

86 5 Ngày - 5 lần
26 3 Ngày - 3 lần
15 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

05     35 lần
08     20 lần
47     19 lần
70     19 lần
58     18 lần
87     18 lần
61     17 lần
18     16 lần
02     15 lần
79     15 lần
36     14 lần
42     14 lần
52     13 lần
89     13 lần
28     12 lần
66     12 lần
99     11 lần
03     10 lần
30     10 lần
54     10 lần
77     10 lần
23     8 lần
39     8 lần
44     8 lần
67     8 lần
09     7 lần
14     7 lần
40     7 lần
64     7 lần
97     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

86 5 Lần Tăng 1
12 4 Lần Không tăng
15 4 Lần Tăng 1
21 3 Lần Tăng 1
26 3 Lần Tăng 1
51 3 Lần Không tăng
56 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

86 8 Lần Tăng 1
38 6 Lần Không tăng
12 5 Lần Giảm 1
15 5 Lần Tăng 1
21 5 Lần Không tăng
84 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

86 16 Lần Tăng 1
38 14 Lần Không tăng
12 11 Lần Không tăng
21 11 Lần Tăng 1
73 10 Lần Giảm 1
10 9 Lần Không tăng
13 9 Lần Không tăng
39 9 Lần Giảm 1
77 9 Lần Không tăng
84 9 Lần Tăng 1
92 9 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 2
0 8 Lần 0
12 Lần 2
1 12 Lần 4
11 Lần 2
2 6 Lần 2
10 Lần 5
3 6 Lần 1
6 Lần 3
4 10 Lần 7
11 Lần 1
5 16 Lần 3
9 Lần 2
6 16 Lần 3
8 Lần 4
7 4 Lần 0
10 Lần 1
8 5 Lần 0
8 Lần 2
9 7 Lần 2