In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)

03
   0.56% (1 lượt)
05
   1.11% (2 lượt)
07
   0.56% (1 lượt)
08
   0.56% (1 lượt)
09
   1.67% (3 lượt)
10
   1.11% (2 lượt)
11
   2.78% (5 lượt)
12
   1.67% (3 lượt)
13
   0.56% (1 lượt)
14
   2.78% (5 lượt)
15
   0.56% (1 lượt)
16
   1.11% (2 lượt)
17
   0.56% (1 lượt)
18
   0.56% (1 lượt)
19
   2.22% (4 lượt)
20
   1.67% (3 lượt)
22
   1.67% (3 lượt)
23
   1.11% (2 lượt)
24
   0.56% (1 lượt)
25
   0.56% (1 lượt)
26
   2.22% (4 lượt)
27
   1.11% (2 lượt)
28
   2.22% (4 lượt)
29
   2.78% (5 lượt)
30
   0.56% (1 lượt)
31
   0.56% (1 lượt)
32
   1.11% (2 lượt)
34
   1.11% (2 lượt)
35
   0.56% (1 lượt)
36
   1.11% (2 lượt)
37
   1.11% (2 lượt)
40
   3.89% (7 lượt)
42
   1.11% (2 lượt)
44
   0.56% (1 lượt)
45
   1.67% (3 lượt)
46
   1.11% (2 lượt)
47
   1.11% (2 lượt)
48
   0.56% (1 lượt)
50
   1.11% (2 lượt)
51
   1.67% (3 lượt)
52
   0.56% (1 lượt)
53
   0.56% (1 lượt)
54
   1.67% (3 lượt)
55
   1.11% (2 lượt)
56
   1.11% (2 lượt)
57
   1.67% (3 lượt)
58
   0.56% (1 lượt)
59
   1.11% (2 lượt)
60
   2.22% (4 lượt)
61
   0.56% (1 lượt)
62
   1.11% (2 lượt)
63
   1.11% (2 lượt)
64
   2.22% (4 lượt)
65
   0.56% (1 lượt)
66
   1.11% (2 lượt)
68
   2.78% (5 lượt)
69
   0.56% (1 lượt)
70
   1.11% (2 lượt)
71
   1.67% (3 lượt)
72
   1.11% (2 lượt)
73
   0.56% (1 lượt)
74
   1.11% (2 lượt)
75
   0.56% (1 lượt)
76
   1.11% (2 lượt)
77
   1.11% (2 lượt)
79
   2.22% (4 lượt)
80
   1.11% (2 lượt)
82
   0.56% (1 lượt)
83
   0.56% (1 lượt)
85
   1.67% (3 lượt)
86
   0.56% (1 lượt)
87
   2.78% (5 lượt)
88
   0.56% (1 lượt)
89
   2.22% (4 lượt)
90
   1.11% (2 lượt)
91
   1.11% (2 lượt)
94
   0.56% (1 lượt)
95
   1.11% (2 lượt)
96
   1.67% (3 lượt)
97
   0.56% (1 lượt)
98
   0.56% (1 lượt)
99
   1.11% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 18/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

22 2 Ngày - 3 lần
29 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

01     22 lần
39     22 lần
02     18 lần
04     18 lần
00     17 lần
06     17 lần
92     16 lần
93     16 lần
21     15 lần
33     12 lần
38     12 lần
41     12 lần
78     12 lần
43     11 lần
67     11 lần
81     11 lần
49     10 lần
84     10 lần
69     9 lần
86     9 lần
88     9 lần
98     9 lần
17     8 lần
58     8 lần
61     8 lần
45     7 lần
97     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

11 3 Lần Không tăng
12 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Tăng 2
87 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

40 7 Lần Không tăng
11 5 Lần Không tăng
14 5 Lần Tăng 1
29 5 Lần Tăng 1
68 5 Lần Không tăng
87 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

40 15 Lần Không tăng
20 13 Lần Tăng 1
22 13 Lần Tăng 1
26 12 Lần Giảm 1
87 11 Lần Tăng 1
90 11 Lần Không tăng
99 11 Lần Không tăng
28 10 Lần Không tăng
29 10 Lần Không tăng
79 10 Lần Tăng 2

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 0
0 9 Lần 1
12 Lần 2
1 7 Lần 2
13 Lần 3
2 12 Lần 4
8 Lần 3
3 6 Lần 3
10 Lần 6
4 6 Lần 0
11 Lần 3
5 10 Lần 0
8 Lần 2
6 11 Lần 2
6 Lần 0
7 12 Lần 6
9 Lần 2
8 5 Lần 0
8 Lần 1
9 12 Lần 4