In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)

00
   0.74% (6 lượt)
01
   0.62% (5 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   0.99% (8 lượt)
04
   0.62% (5 lượt)
05
   0.86% (7 lượt)
06
   0.62% (5 lượt)
07
   0.74% (6 lượt)
08
   0.74% (6 lượt)
09
   0.74% (6 lượt)
10
   1.36% (11 lượt)
11
   0.86% (7 lượt)
12
   0.74% (6 lượt)
13
   1.23% (10 lượt)
14
   1.11% (9 lượt)
15
   1.36% (11 lượt)
16
   0.99% (8 lượt)
17
   0.99% (8 lượt)
18
   0.86% (7 lượt)
19
   0.99% (8 lượt)
20
   0.99% (8 lượt)
21
   0.99% (8 lượt)
22
   1.48% (12 lượt)
23
   1.11% (9 lượt)
24
   1.11% (9 lượt)
25
   0.62% (5 lượt)
26
   1.48% (12 lượt)
27
   0.74% (6 lượt)
28
   1.48% (12 lượt)
29
   0.62% (5 lượt)
30
   1.85% (15 lượt)
31
   0.99% (8 lượt)
32
   1.23% (10 lượt)
33
   1.11% (9 lượt)
34
   0.74% (6 lượt)
35
   1.23% (10 lượt)
36
   0.62% (5 lượt)
37
   0.74% (6 lượt)
38
   0.99% (8 lượt)
39
   1.36% (11 lượt)
40
   0.99% (8 lượt)
41
   0.74% (6 lượt)
42
   0.49% (4 lượt)
43
   1.11% (9 lượt)
44
   0.99% (8 lượt)
45
   0.86% (7 lượt)
46
   0.74% (6 lượt)
47
   0.74% (6 lượt)
48
   0.74% (6 lượt)
49
   0.86% (7 lượt)
50
   0.99% (8 lượt)
51
   1.23% (10 lượt)
52
   1.23% (10 lượt)
53
   1.23% (10 lượt)
54
   1.11% (9 lượt)
55
   0.99% (8 lượt)
56
   1.23% (10 lượt)
57
   0.62% (5 lượt)
58
   0.74% (6 lượt)
59
   1.36% (11 lượt)
60
   0.49% (4 lượt)
61
   0.99% (8 lượt)
62
   1.23% (10 lượt)
63
   1.60% (13 lượt)
64
   1.23% (10 lượt)
65
   0.49% (4 lượt)
66
   1.36% (11 lượt)
67
   1.48% (12 lượt)
68
   1.11% (9 lượt)
69
   0.37% (3 lượt)
70
   0.86% (7 lượt)
71
   0.86% (7 lượt)
72
   1.85% (15 lượt)
73
   1.48% (12 lượt)
74
   0.86% (7 lượt)
75
   1.73% (14 lượt)
76
   0.99% (8 lượt)
77
   1.60% (13 lượt)
78
   0.74% (6 lượt)
79
   0.86% (7 lượt)
80
   1.23% (10 lượt)
81
   1.11% (9 lượt)
82
   0.49% (4 lượt)
83
   1.23% (10 lượt)
84
   1.48% (12 lượt)
85
   1.11% (9 lượt)
86
   0.74% (6 lượt)
87
   0.74% (6 lượt)
88
   1.11% (9 lượt)
89
   0.99% (8 lượt)
90
   0.49% (4 lượt)
91
   1.60% (13 lượt)
92
   0.62% (5 lượt)
93
   1.11% (9 lượt)
94
   0.86% (7 lượt)
95
   0.99% (8 lượt)
96
   0.74% (6 lượt)
97
   0.99% (8 lượt)
98
   0.74% (6 lượt)
99
   0.74% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 10/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

15 3 Ngày - 4 lần
64 3 Ngày - 3 lần
83 3 Ngày - 3 lần
04 2 Ngày - 2 lần
06 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

65     18 lần
90     17 lần
74     13 lần
09     10 lần
25     10 lần
97     10 lần
92     9 lần
45     8 lần
87     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

63 5 Lần Giảm 1
05 4 Lần Tăng 2
15 4 Lần Tăng 1
64 4 Lần Tăng 1
16 3 Lần Tăng 1
34 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Tăng 1
50 3 Lần Tăng 1
51 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Giảm 1
83 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

15 6 Lần Tăng 1
51 6 Lần Không tăng
53 6 Lần Không tăng
63 6 Lần Không tăng
67 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

30 15 Lần Tăng 2
72 15 Lần Không tăng
75 14 Lần Không tăng
63 13 Lần Không tăng
77 13 Lần Giảm 1
91 13 Lần Không tăng
22 12 Lần Tăng 1
26 12 Lần Giảm 2
28 12 Lần Không tăng
67 12 Lần Không tăng
73 12 Lần Tăng 1
84 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 4
0 15 Lần 6
17 Lần 0
1 11 Lần 0
11 Lần 4
2 13 Lần 2
14 Lần 3
3 20 Lần 4
8 Lần 4
4 11 Lần 1
10 Lần 3
5 17 Lần 4
14 Lần 0
6 17 Lần 7
18 Lần 6
7 10 Lần 0
18 Lần 6
8 10 Lần 2
10 Lần 3
9 11 Lần 3