In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max4D, VietLott Ngày 22/02/2018

 XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott

Các Dãy Số Trúng Thưởng: 
A
9912
B
3348
C
9552
D
2182
E
1428
G
6585
 
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
1428
9
15tr
Giải Nhì
2182
9912
7
6.5tr
Giải Ba
3348
9552
6585
17
3tr
K.Khích 1
428
85
1tr
K.Khích 2
28
837
100N
 

In vé Dò KQXS Max4D, Vé Dò Vietlott Max4D

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán Điện Toán Max4D

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( 7 kỳ xổ gần nhất)

 • 07 2 Lần / 2 Kỳ
 • 37 2 Lần / 2 Kỳ
 • 47 2 Lần / 2 Kỳ
 • 52 2 Lần / 2 Kỳ
 • 53 2 Lần / 2 Kỳ
 • 74 2 Lần / 2 Kỳ
 • 85 2 Lần / 2 Kỳ

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 64 21 Lần / 20 Kỳ
 • 65 19 Lần / 18 Kỳ
 • 09 18 Lần / 18 Kỳ
 • 60 18 Lần / 17 Kỳ
 • 66 18 Lần / 16 Kỳ
 • 86 18 Lần / 18 Kỳ
 • 00 17 Lần / 15 Kỳ
 • 17 17 Lần / 16 Kỳ
 • 22 17 Lần / 17 Kỳ
 • 30 17 Lần / 17 Kỳ
 • 45 17 Lần / 16 Kỳ
 • 55 17 Lần / 17 Kỳ
 • 93 17 Lần / 17 Kỳ
 • 95 17 Lần / 16 Kỳ
 • 27 16 Lần / 15 Kỳ
 • 97 16 Lần / 15 Kỳ
 • 19 15 Lần / 14 Kỳ
 • 57 15 Lần / 14 Kỳ
 • 89 15 Lần / 14 Kỳ
 • 96 15 Lần / 13 Kỳ
 • 18 14 Lần / 13 Kỳ
 • 34 14 Lần / 14 Kỳ
 • 39 14 Lần / 14 Kỳ
 • 40 14 Lần / 14 Kỳ
 • 84 14 Lần / 13 Kỳ
 • 85 14 Lần / 14 Kỳ
 • 91 14 Lần / 14 Kỳ
 • 08 13 Lần / 13 Kỳ
 • 16 13 Lần / 12 Kỳ
 • 20 13 Lần / 13 Kỳ
 • 35 13 Lần / 12 Kỳ
 • 47 13 Lần / 13 Kỳ
 • 54 13 Lần / 13 Kỳ
 • 76 13 Lần / 13 Kỳ
 • 79 13 Lần / 13 Kỳ
 • 80 13 Lần / 11 Kỳ
 • 87 13 Lần / 13 Kỳ
 • 90 13 Lần / 13 Kỳ
 • 01 12 Lần / 11 Kỳ
 • 05 12 Lần / 12 Kỳ
 • 12 12 Lần / 11 Kỳ
 • 15 12 Lần / 12 Kỳ
 • 21 12 Lần / 11 Kỳ
 • 26 12 Lần / 11 Kỳ
 • 32 12 Lần / 11 Kỳ
 • 33 12 Lần / 11 Kỳ
 • 36 12 Lần / 12 Kỳ
 • 50 12 Lần / 12 Kỳ
 • 73 12 Lần / 12 Kỳ
 • 83 12 Lần / 12 Kỳ
 • 07 11 Lần / 11 Kỳ
 • 25 11 Lần / 11 Kỳ
 • 28 11 Lần / 11 Kỳ
 • 38 11 Lần / 11 Kỳ
 • 43 11 Lần / 11 Kỳ
 • 56 11 Lần / 11 Kỳ
 • 71 11 Lần / 10 Kỳ
 • 03 10 Lần / 10 Kỳ
 • 04 10 Lần / 9 Kỳ
 • 24 10 Lần / 10 Kỳ
 • 29 10 Lần / 10 Kỳ
 • 41 10 Lần / 10 Kỳ
 • 51 10 Lần / 10 Kỳ
 • 52 10 Lần / 10 Kỳ
 • 53 10 Lần / 10 Kỳ
 • 63 10 Lần / 9 Kỳ
 • 67 10 Lần / 10 Kỳ
 • 68 10 Lần / 10 Kỳ
 • 72 10 Lần / 10 Kỳ
 • 75 10 Lần / 10 Kỳ
 • 88 10 Lần / 10 Kỳ
 • 92 10 Lần / 8 Kỳ
 • 23 9 Lần / 9 Kỳ
 • 46 9 Lần / 9 Kỳ
 • 48 9 Lần / 9 Kỳ
 • 59 9 Lần / 9 Kỳ
 • 74 9 Lần / 9 Kỳ
 • 77 9 Lần / 9 Kỳ
 • 06 8 Lần / 8 Kỳ
 • 11 8 Lần / 8 Kỳ
 • 37 8 Lần / 8 Kỳ
 • 42 8 Lần / 8 Kỳ
 • 49 8 Lần / 7 Kỳ
 • 61 8 Lần / 8 Kỳ
 • 70 8 Lần / 8 Kỳ
 • 94 8 Lần / 8 Kỳ
 • 98 8 Lần / 8 Kỳ
 • 02 7 Lần / 7 Kỳ
 • 10 7 Lần / 7 Kỳ
 • 14 7 Lần / 7 Kỳ
 • 31 7 Lần / 7 Kỳ
 • 44 7 Lần / 7 Kỳ
 • 58 7 Lần / 7 Kỳ
 • 62 7 Lần / 7 Kỳ
 • 69 7 Lần / 7 Kỳ
 • 81 7 Lần / 7 Kỳ
 • 99 7 Lần / 7 Kỳ

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 75 66 Kỳ
 • 84 60 Kỳ
 • 98 57 Kỳ
 • 23 45 Kỳ
 • 78 41 Kỳ
 • 33 40 Kỳ
 • 92 37 Kỳ
 • 97 37 Kỳ
 • 00 36 Kỳ
 • 76 36 Kỳ
 • 49 35 Kỳ
 • 25 34 Kỳ
 • 94 33 Kỳ
 • 11 32 Kỳ
 • 64 31 Kỳ
 • 14 30 Kỳ
 • 87 30 Kỳ
 • 91 30 Kỳ
 • 99 29 Kỳ
 • 35 28 Kỳ
 • 57 28 Kỳ
 • 73 27 Kỳ
 • 66 26 Kỳ
 • 02 25 Kỳ
 • 31 25 Kỳ
 • 39 25 Kỳ
 • 63 25 Kỳ
 • 10 24 Kỳ
 • 45 24 Kỳ
 • 06 23 Kỳ
 • 50 23 Kỳ
 • 30 22 Kỳ
 • 38 22 Kỳ
 • 61 21 Kỳ
 • 09 20 Kỳ
 • 44 20 Kỳ
 • 13 19 Kỳ
 • 19 19 Kỳ
 • 79 19 Kỳ
 • 96 18 Kỳ
 • 01 17 Kỳ
 • 71 17 Kỳ
 • 51 16 Kỳ
 • 68 16 Kỳ
 • 20 15 Kỳ
 • 22 15 Kỳ
 • 86 15 Kỳ
 • 46 14 Kỳ
 • 59 14 Kỳ
 • 15 13 Kỳ
 • 95 13 Kỳ
 • 26 12 Kỳ
 • 43 11 Kỳ
 • 16 10 Kỳ
 • 36 10 Kỳ
 • 42 10 Kỳ
 • 83 10 Kỳ
 • 24 9 Kỳ
 • 41 9 Kỳ
 • 04 8 Kỳ
 • 60 8 Kỳ
 • 62 7 Kỳ
 • 67 7 Kỳ
 • 77 7 Kỳ
 • 81 7 Kỳ
 • 05 6 Kỳ
 • 58 6 Kỳ
 • 80 6 Kỳ
 • 03 5 Kỳ
 • 18 5 Kỳ
 • 27 5 Kỳ
 • 34 5 Kỳ
 • 93 5 Kỳ
 • 37 4 Kỳ
 • 40 4 Kỳ
 • 54 4 Kỳ
 • 69 4 Kỳ
 • 89 4 Kỳ
Chát chút chơi !!!

   Bàn Luận Xổ Số (Facebook Group)

Giải mã giấc mơ ...