In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max4D, VietLott Ngày 21/07/2018

 XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott

Các Dãy Số Trúng Thưởng: 
A
9721
B
3529
C
5123
D
0157
E
5701
G
0687
 
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
5123
15tr
Giải Nhì
0157
5701
6.5tr
Giải Ba
9721
3529
0687
3tr
K.Khích 1
123
1tr
K.Khích 2
23
100N
 

In vé Dò KQXS Max4D, Vé Dò Vietlott Max4D

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán Điện Toán Max4D

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( 7 kỳ xổ gần nhất)

 • 42 3 Lần / 3 Kỳ
 • 29 2 Lần / 2 Kỳ
 • 38 2 Lần / 2 Kỳ
 • 58 2 Lần / 2 Kỳ
 • 83 2 Lần / 2 Kỳ

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 66 27 Lần / 25 Kỳ
 • 22 26 Lần / 26 Kỳ
 • 09 25 Lần / 25 Kỳ
 • 64 25 Lần / 24 Kỳ
 • 27 24 Lần / 23 Kỳ
 • 60 24 Lần / 23 Kỳ
 • 86 23 Lần / 22 Kỳ
 • 00 22 Lần / 19 Kỳ
 • 17 22 Lần / 21 Kỳ
 • 30 22 Lần / 21 Kỳ
 • 55 22 Lần / 22 Kỳ
 • 34 21 Lần / 21 Kỳ
 • 54 21 Lần / 20 Kỳ
 • 65 21 Lần / 20 Kỳ
 • 93 21 Lần / 21 Kỳ
 • 01 20 Lần / 19 Kỳ
 • 19 20 Lần / 19 Kỳ
 • 96 20 Lần / 18 Kỳ
 • 18 19 Lần / 18 Kỳ
 • 40 19 Lần / 19 Kỳ
 • 45 19 Lần / 18 Kỳ
 • 90 19 Lần / 19 Kỳ
 • 39 18 Lần / 18 Kỳ
 • 57 18 Lần / 17 Kỳ
 • 76 18 Lần / 18 Kỳ
 • 83 18 Lần / 18 Kỳ
 • 84 18 Lần / 17 Kỳ
 • 91 18 Lần / 18 Kỳ
 • 95 18 Lần / 17 Kỳ
 • 97 18 Lần / 17 Kỳ
 • 08 17 Lần / 17 Kỳ
 • 26 17 Lần / 16 Kỳ
 • 89 17 Lần / 16 Kỳ
 • 04 16 Lần / 15 Kỳ
 • 05 16 Lần / 16 Kỳ
 • 21 16 Lần / 15 Kỳ
 • 38 16 Lần / 16 Kỳ
 • 47 16 Lần / 16 Kỳ
 • 56 16 Lần / 16 Kỳ
 • 67 16 Lần / 16 Kỳ
 • 73 16 Lần / 16 Kỳ
 • 79 16 Lần / 16 Kỳ
 • 85 16 Lần / 16 Kỳ
 • 87 16 Lần / 16 Kỳ
 • 15 15 Lần / 15 Kỳ
 • 16 15 Lần / 14 Kỳ
 • 29 15 Lần / 15 Kỳ
 • 32 15 Lần / 14 Kỳ
 • 36 15 Lần / 15 Kỳ
 • 37 15 Lần / 15 Kỳ
 • 43 15 Lần / 15 Kỳ
 • 59 15 Lần / 15 Kỳ
 • 63 15 Lần / 14 Kỳ
 • 74 15 Lần / 15 Kỳ
 • 92 15 Lần / 13 Kỳ
 • 03 14 Lần / 14 Kỳ
 • 06 14 Lần / 14 Kỳ
 • 07 14 Lần / 14 Kỳ
 • 12 14 Lần / 13 Kỳ
 • 28 14 Lần / 14 Kỳ
 • 41 14 Lần / 14 Kỳ
 • 42 14 Lần / 14 Kỳ
 • 50 14 Lần / 14 Kỳ
 • 52 14 Lần / 13 Kỳ
 • 68 14 Lần / 14 Kỳ
 • 80 14 Lần / 12 Kỳ
 • 88 14 Lần / 14 Kỳ
 • 99 14 Lần / 14 Kỳ
 • 20 13 Lần / 13 Kỳ
 • 31 13 Lần / 13 Kỳ
 • 33 13 Lần / 12 Kỳ
 • 35 13 Lần / 12 Kỳ
 • 51 13 Lần / 13 Kỳ
 • 53 13 Lần / 13 Kỳ
 • 61 13 Lần / 12 Kỳ
 • 71 13 Lần / 12 Kỳ
 • 94 13 Lần / 13 Kỳ
 • 25 12 Lần / 12 Kỳ
 • 49 12 Lần / 11 Kỳ
 • 70 12 Lần / 12 Kỳ
 • 72 12 Lần / 12 Kỳ
 • 81 12 Lần / 12 Kỳ
 • 10 11 Lần / 11 Kỳ
 • 23 11 Lần / 11 Kỳ
 • 24 11 Lần / 11 Kỳ
 • 58 11 Lần / 11 Kỳ
 • 69 11 Lần / 11 Kỳ
 • 75 11 Lần / 11 Kỳ
 • 77 11 Lần / 11 Kỳ
 • 98 11 Lần / 11 Kỳ
 • 02 10 Lần / 10 Kỳ
 • 11 10 Lần / 10 Kỳ
 • 14 10 Lần / 10 Kỳ
 • 46 10 Lần / 10 Kỳ
 • 48 9 Lần / 9 Kỳ
 • 62 9 Lần / 9 Kỳ
 • 78 9 Lần / 9 Kỳ
 • 82 8 Lần / 8 Kỳ
 • 13 7 Lần / 7 Kỳ
 • 44 7 Lần / 7 Kỳ

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 35 93 Kỳ
 • 44 85 Kỳ
 • 20 80 Kỳ
 • 48 65 Kỳ
 • 46 60 Kỳ
 • 16 47 Kỳ
 • 71 45 Kỳ
 • 85 42 Kỳ
 • 51 41 Kỳ
 • 65 40 Kỳ
 • 67 40 Kỳ
 • 93 37 Kỳ
 • 99 36 Kỳ
 • 02 34 Kỳ
 • 26 31 Kỳ
 • 89 31 Kỳ
 • 15 30 Kỳ
 • 52 28 Kỳ
 • 72 28 Kỳ
 • 11 27 Kỳ
 • 33 27 Kỳ
 • 86 26 Kỳ
 • 78 25 Kỳ
 • 18 23 Kỳ
 • 13 22 Kỳ
 • 53 22 Kỳ
 • 91 22 Kỳ
 • 25 21 Kỳ
 • 36 21 Kỳ
 • 63 21 Kỳ
 • 03 20 Kỳ
 • 70 20 Kỳ
 • 14 19 Kỳ
 • 19 19 Kỳ
 • 32 19 Kỳ
 • 39 19 Kỳ
 • 45 18 Kỳ
 • 50 18 Kỳ
 • 56 18 Kỳ
 • 00 17 Kỳ
 • 68 17 Kỳ
 • 95 16 Kỳ
 • 30 15 Kỳ
 • 41 14 Kỳ
 • 61 14 Kỳ
 • 73 13 Kỳ
 • 64 12 Kỳ
 • 92 12 Kỳ
 • 24 11 Kỳ
 • 34 11 Kỳ
 • 62 11 Kỳ
 • 96 11 Kỳ
 • 40 10 Kỳ
 • 54 10 Kỳ
 • 90 10 Kỳ
 • 05 9 Kỳ
 • 31 9 Kỳ
 • 81 9 Kỳ
 • 04 8 Kỳ
 • 06 8 Kỳ
 • 28 8 Kỳ
 • 60 8 Kỳ
 • 12 7 Kỳ
 • 80 7 Kỳ
 • 17 6 Kỳ
 • 27 6 Kỳ
 • 43 6 Kỳ
 • 79 6 Kỳ
 • 07 5 Kỳ
 • 59 5 Kỳ
 • 82 5 Kỳ
 • 84 5 Kỳ
 • 08 4 Kỳ
 • 37 4 Kỳ
 • 69 4 Kỳ
 • 88 4 Kỳ
 • 97 4 Kỳ
Chát chút chơi !!!

Giải mã giấc mơ ...