In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

Điều khoản thoả thuận

Điều khoản thoả thuận này được ký kết giữa XoSoHomNay.com với bất kỳ mọi cá nhân hay công ty nào, những người truy cập vào website XoSoHomNay.com (được gọi chung là "bạn"). XoSoHomNay.com là một website được thiết kế cho phép bạn tham khảo kết quả xổ số được tường thuật từ các công ty xổ số hơp pháp một cách tiện lợi và miễn phí.

 

1. Quyền hạng và trách nhiệm của người sử dụng:

 

A. Truy cập tới website XoSoHomNay.com

 

Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới XoSoHomNay.com đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website XoSoHomNay.com

 

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website XoSoHomNay.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc bạn sử dụng website XoSoHomNay.com kể cả vùng tương tác bất kỳ, việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới website XoSoHomNay.com và phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđum, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website XoSoHomNay.com Truy cập tới website XoSoHomNay.com bạn đồng ý bạn sẽ không:

 

- Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác

 

- Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.

 

- Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

 

- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác. Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website: XoSoHomNay.com

 

- Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác

 

- Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó

 

- Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến

 

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

 

Bạn thừa nhận nội dung trên website XoSoHomNay.com nói chung do XoSoHomNay.com cùng cộng tác viên cá nhân khác cung cấp. Bạn thừa nhận website XoSoHomNay.com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác kể cả quyền sở hữu trí tuệ, và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận website XoSoHomNay.com sở hữu bản quyền trong việc được lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung đó.

 

Nội dung do bạn cung cấp

 

Bạn chỉ có thể tải lên website XoSoHomNay.com bất kỳ phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào. 

 

Với việc đưa nội dung lên website XoSoHomNay.com xem như bạn chấp nhận hoặc cam đoan rằng chủ sở hữu của những nội dung đó là bạn và bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website XoSoHomNay.com dùng tên và logo công ty của bạn với các mục đích tiếp thị

 

3. Chấm dứt 

 

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chức năng, thông tin hay nội dung mà website XoSoHomNay.com đưa ra.

 

Hoặc mọi thay đổi về nội dung của website XoSoHomNay.com là bạn dừng sự truy cập tới Website XoSoHomNay.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến website XoSoHomNay.com mà không cần báo trước với bạn.

 

4. Những giới hạn về trách nhiệm pháp lý

 

Tất cả nội dung, thông tin và dịch vụ có thể truy cập được trên website XoSoHomNay.com bởi bên thứ ba đăng lên, website XoSoHomNay.com không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung được kết nối tới website XoSoHomNay.com mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba, do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn. Mọi mất mát hay thiệt hại gây ra website XoSoHomNay.com không chịu trách nhiệm.

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so