In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 Ngày 14/02/2018 - KQXS 6X36

03
05
15
19
28
36
05
13
16
17
28
35
14
20
21
22
31
33
03
10
15
23
33
34
14
17
20
27
28
35
03
05
08
26
28
29
02
06
07
30
33
34
07
12
26
28
30
32
06
17
18
25
30
33
04
06
15
22
29
32
02
20
23
25
26
35
12
15
23
32
33
36
03
24
25
32
34
36
15
22
23
27
33
36
04
09
14
19
27
31

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

82 ( 14 ngày )
35 ( 10 ngày )
69 ( 10 ngày )
01 ( 9 ngày )
09 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày )
56 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
78 ( 8 ngày )

Miền Bắc

45 ( 16 ngày )
46 ( 14 ngày )
14 ( 11 ngày )
34 ( 11 ngày )
03 ( 10 ngày )
09 ( 10 ngày )
65 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
07 ( 9 ngày )
69 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

02 ( 12 ngày )
38 ( 9 ngày )
59 ( 7 ngày )
15 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
58 ( 6 ngày )
91 ( 6 ngày )
26 ( 5 ngày )
34 ( 5 ngày )
56 ( 5 ngày )
75 ( 5 ngày )
88 ( 5 ngày )