In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 Ngày 19/05/2018 - KQXS 6X36

05
06
10
17
27
28
03
05
09
13
32
34
08
14
16
24
25
31
06
07
10
12
16
31
01
03
10
11
31
35
08
12
32
33
34
36
07
13
15
22
29
31
02
10
17
20
24
25
03
05
08
19
22
24
02
14
15
18
27
30
05
06
09
10
24
28
10
12
15
17
19
21
03
12
19
22
23
25
03
04
16
20
33
34
06
17
24
26
29
32

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

71 ( 10 ngày )
09 ( 8 ngày )
33 ( 8 ngày )
41 ( 8 ngày )
47 ( 8 ngày )
23 ( 7 ngày )
56 ( 6 ngày )
62 ( 6 ngày )
10 ( 5 ngày )
11 ( 5 ngày )
14 ( 5 ngày )
28 ( 5 ngày )
38 ( 5 ngày )
73 ( 5 ngày )
85 ( 5 ngày )

Miền Bắc

35 ( 32 ngày )
97 ( 19 ngày )
06 ( 11 ngày )
33 ( 11 ngày )
72 ( 10 ngày )
96 ( 10 ngày )
28 ( 9 ngày )
59 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

06 ( 15 ngày )
25 ( 12 ngày )
38 ( 10 ngày )
63 ( 10 ngày )
71 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
05 ( 7 ngày )
14 ( 7 ngày )
18 ( 7 ngày )
23 ( 7 ngày )
57 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )