In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 1*2*3 Ngày 23/03/2018 - KQXS 123

4
 
9
1
 
4
6
5
8
 
8
7
 
2
2
2
3
 
3
1
 
0
9
6
8
 
8
8
 
0
9
7
3
 
0
4
 
3
5
3
8
 
3
8
 
4
3
3
2
 
8
7
 
0
6
6
3
 
6
3
 
5
3
6
7
 
7
5
 
7
1
9
0
 
6
6
 
7
7
4
1
 
9
0
 
8
6
0

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

12 ( 12 ngày )
47 ( 12 ngày )
57 ( 11 ngày )
88 ( 10 ngày )
98 ( 9 ngày )
70 ( 8 ngày )
26 ( 7 ngày )
28 ( 7 ngày )
45 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày )

Miền Bắc

01 ( 18 ngày )
55 ( 17 ngày )
21 ( 14 ngày )
64 ( 13 ngày )
58 ( 12 ngày )
61 ( 11 ngày )
28 ( 10 ngày )
69 ( 10 ngày )
29 ( 9 ngày )
51 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

23 ( 19 ngày )
36 ( 10 ngày )
40 ( 10 ngày )
14 ( 9 ngày )
12 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
15 ( 6 ngày )
24 ( 6 ngày )
49 ( 6 ngày )