In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 1*2*3 Ngày 20/06/2018 - KQXS 123

6
 
6
2
 
4
9
6
7
 
7
1
 
7
0
5
1
 
1
6
 
0
3
3
4
 
1
1
 
4
0
0
4
 
6
6
 
4
5
0
9
 
7
6
 
8
3
0
4
 
3
4
 
4
0
0
8
 
7
3
 
7
3
5
9
 
3
8
 
3
7
4
6
 
7
8
 
1
3
4
7
 
8
8
 
6
4
4

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

05 ( 17 ngày )
74 ( 17 ngày )
87 ( 14 ngày )
18 ( 11 ngày )
91 ( 10 ngày )
12 ( 8 ngày )
56 ( 8 ngày )
41 ( 6 ngày )
68 ( 6 ngày )

Miền Bắc

42 ( 16 ngày )
86 ( 16 ngày )
32 ( 15 ngày )
85 ( 15 ngày )
12 ( 13 ngày )
46 ( 10 ngày )
31 ( 9 ngày )
67 ( 8 ngày )
75 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

55 ( 11 ngày )
26 ( 10 ngày )
01 ( 8 ngày )
21 ( 8 ngày )
83 ( 8 ngày )
62 ( 7 ngày )
45 ( 6 ngày )
14 ( 5 ngày )
28 ( 5 ngày )
32 ( 5 ngày )
42 ( 5 ngày )
50 ( 5 ngày )
64 ( 5 ngày )
78 ( 5 ngày )
85 ( 5 ngày )