In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - KQXS MB Ngày 21/05/2018

T.Hai Hà Nội
ĐB 15RD14RD1RD
06511
G.Nhất
43116
G.Nhì
05917
85701
G.Ba
30295
66724
14858
75890
97210
39425
G.Tư
0869
0764
7121
9932
G.Năm
6820
4764
4347
7471
5158
4332
G.Sáu
162
164
819
G.Bảy
12
23
49
41
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CN Thái Bình
ĐB 10RE3RE2RE
32370
G.Nhất
81373
G.Nhì
36705
53815
G.Ba
36962
33240
54949
61253
56764
03388
G.Tư
0563
3549
1669
6955
G.Năm
0080
5003
4326
5840
1125
2268
G.Sáu
629
602
909
G.Bảy
77
24
29
04
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy Nam Định
ĐB 12RF7RF1RF
15245
G.Nhất
78955
G.Nhì
03119
26234
G.Ba
25690
03923
79311
12278
50932
09673
G.Tư
1314
9584
0384
2840
G.Năm
2582
3366
7661
9826
8687
7388
G.Sáu
954
867
401
G.Bảy
10
64
46
82
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 15RG2RG9RG
38740
G.Nhất
87804
G.Nhì
97669
68599
G.Ba
42323
61234
34678
42826
43764
10284
G.Tư
9446
8850
5222
5011
G.Năm
8516
0892
0661
2556
8284
3423
G.Sáu
443
927
918
G.Bảy
12
37
86
89
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm Hà Nội
ĐB 10RHRH
87623
G.Nhất
27274
G.Nhì
73945
99720
G.Ba
85511
64674
03534
20707
59092
11215
G.Tư
1824
6000
2839
4511
G.Năm
4318
5448
6845
6684
3980
9614
G.Sáu
941
427
930
G.Bảy
46
52
21
63
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Tư Bắc Ninh
ĐB 12RK5RK9RK
71470
G.Nhất
78591
G.Nhì
78911
26654
G.Ba
78882
05427
75548
53914
52471
03612
G.Tư
2208
6595
4544
4188
G.Năm
5353
5831
8111
4542
1083
2357
G.Sáu
388
877
913
G.Bảy
38
67
39
36
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba Quảng Ninh
ĐB 5RLRL
10316
G.Nhất
89439
G.Nhì
72970
44662
G.Ba
50795
10488
46566
37254
47751
41266
G.Tư
2267
6767
0277
1077
G.Năm
3536
1818
2498
0560
5602
6165
G.Sáu
805
129
214
G.Bảy
99
73
88
46
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

71 ( 10 ngày )
09 ( 8 ngày )
33 ( 8 ngày )
41 ( 8 ngày )
47 ( 8 ngày )
23 ( 7 ngày )
56 ( 6 ngày )
62 ( 6 ngày )
10 ( 5 ngày )
11 ( 5 ngày )
14 ( 5 ngày )
28 ( 5 ngày )
38 ( 5 ngày )
73 ( 5 ngày )
85 ( 5 ngày )

Miền Bắc

35 ( 32 ngày )
97 ( 19 ngày )
06 ( 11 ngày )
33 ( 11 ngày )
72 ( 10 ngày )
96 ( 10 ngày )
28 ( 9 ngày )
59 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

06 ( 15 ngày )
25 ( 12 ngày )
38 ( 10 ngày )
63 ( 10 ngày )
71 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
05 ( 7 ngày )
14 ( 7 ngày )
18 ( 7 ngày )
23 ( 7 ngày )
57 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )