In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - KQXS MB Ngày 22/07/2018

CN Thái Bình
ĐB 3VB5VB15VB
77892
G.Nhất
58381
G.Nhì
22268
51927
G.Ba
78761
83061
40355
97657
67596
41464
G.Tư
4389
2492
8127
2840
G.Năm
7985
8153
9475
2093
1369
6803
G.Sáu
495
104
962
G.Bảy
99
67
43
07
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy Nam Định
ĐB 10VC6VC11VC
16268
G.Nhất
70185
G.Nhì
09860
56217
G.Ba
26830
66738
35457
63589
39026
87213
G.Tư
5989
9209
0585
6436
G.Năm
1469
0029
1912
9271
4170
4640
G.Sáu
014
043
347
G.Bảy
40
70
31
42
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 9VD7VD13VD
32749
G.Nhất
15995
G.Nhì
01892
11453
G.Ba
93216
85762
31926
40024
84647
71836
G.Tư
4091
7288
8722
7919
G.Năm
2517
9914
6555
8403
0104
4631
G.Sáu
327
014
578
G.Bảy
99
39
31
23
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm Hà Nội
ĐB 11VEVE
15817
G.Nhất
47188
G.Nhì
74251
32807
G.Ba
19107
49924
19676
45029
09409
03641
G.Tư
4706
0207
8564
9262
G.Năm
7596
3229
0697
1928
6015
7274
G.Sáu
645
318
335
G.Bảy
07
86
15
89
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Tư Bắc Ninh
ĐB 7VF8VF1VF
09669
G.Nhất
89036
G.Nhì
40022
59729
G.Ba
13697
86117
03997
95095
35001
03027
G.Tư
8980
4630
7303
3420
G.Năm
1249
0203
4353
9665
0677
1756
G.Sáu
383
976
145
G.Bảy
45
53
65
37
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba Quảng Ninh
ĐB 2VGVG
88323
G.Nhất
12739
G.Nhì
33074
36293
G.Ba
66566
88487
05131
09596
71509
48275
G.Tư
1516
9035
8650
5997
G.Năm
6839
4460
6258
2707
6424
3259
G.Sáu
052
972
116
G.Bảy
19
74
88
17
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Hai Hà Nội
ĐB 1VH8VH14VH
44371
G.Nhất
38326
G.Nhì
10518
38657
G.Ba
38697
47666
68942
18825
29296
54572
G.Tư
5586
0171
0290
4334
G.Năm
9029
7133
1571
7084
9038
1203
G.Sáu
060
041
335
G.Bảy
40
70
06
07
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

59 ( 13 ngày )
10 ( 11 ngày )
67 ( 11 ngày )
87 ( 11 ngày )
20 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
70 ( 8 ngày )
13 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
12 ( 6 ngày )

Miền Bắc

11 ( 24 ngày )
32 ( 20 ngày )
63 ( 13 ngày )
00 ( 12 ngày )
05 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
02 ( 9 ngày )
10 ( 9 ngày )
46 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

46 ( 9 ngày )
35 ( 8 ngày )
53 ( 8 ngày )
54 ( 8 ngày )
55 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
20 ( 6 ngày )
69 ( 6 ngày )