In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 34 Miền Nam (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 19 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 17/07/2016 Đến Ngày: 06/08/2016
Số 34 xuất hiện ngày cuối 17/03/2018 đến 20/03/2018 là 3 ngày

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 20/03/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
58  ( 7 ngày )
61  ( 7 ngày )
88  ( 7 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:

40 ( 3 Ngày ) ( 6 lần )
78 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
16 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
46 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

40 ( 6 Lần ) Tăng 3
78 ( 5 Lần ) Tăng 1
44 ( 4 Lần ) Không tăng
64 ( 4 Lần ) Tăng 4
02 ( 3 Lần ) Không tăng
36 ( 3 Lần ) Giảm 1
62 ( 3 Lần ) Không tăng
66 ( 3 Lần ) Tăng 1
80 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

40 ( 7 Lần ) Tăng 2
78 ( 7 Lần ) Tăng 1
42 ( 6 Lần ) Không tăng
00 ( 5 Lần ) Tăng 1
03 ( 5 Lần ) Tăng 1
05 ( 5 Lần ) Không tăng
15 ( 5 Lần ) Không tăng
56 ( 5 Lần ) Không tăng
64 ( 5 Lần ) Tăng 1
66 ( 5 Lần ) Tăng 2
75 ( 5 Lần ) Không tăng
87 ( 5 Lần ) Giảm 1
96 ( 5 Lần ) Tăng 2

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 2
0 18 Lần 2
8 Lần 4
1 9 Lần 2
8 Lần 1
2 11 Lần 2
7 Lần 1
3 9 Lần 0
16 Lần 1
4 11 Lần 0
8 Lần 0
5 9 Lần 3
19 Lần 6
6 17 Lần 4
16 Lần 1
7 8 Lần 1
7 Lần 1
8 9 Lần 0
6 Lần 1
9 7 Lần 2