In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 78 Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

Gan Cực Đại: 66 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 29/06/2012 Đến Ngày: 04/09/2012
Số 78 xuất hiện ngày cuối 13/02/2018 đến 14/02/2018 là 1 ngày

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 14/02/2018

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

45  ( 16 ngày )
46  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
34  ( 11 ngày )
03  ( 10 ngày )
09  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 10 ngày )
07  ( 9 ngày )
69  ( 9 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:

02 ( 6 Ngày ) ( 7 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

02 ( 4 Lần ) Không tăng
66 ( 4 Lần ) Giảm 1
77 ( 3 Lần ) Tăng 1
95 ( 3 Lần ) Tăng 1
00 ( 2 Lần ) Tăng 1
15 ( 2 Lần ) Tăng 2
19 ( 2 Lần ) Không tăng
20 ( 2 Lần ) Tăng 1
23 ( 2 Lần ) Không tăng
25 ( 2 Lần ) Giảm 1
35 ( 2 Lần ) Không tăng
39 ( 2 Lần ) Không tăng
49 ( 2 Lần ) Không tăng
50 ( 2 Lần ) Tăng 1
52 ( 2 Lần ) Tăng 1
60 ( 2 Lần ) Tăng 1
80 ( 2 Lần ) Giảm 1
87 ( 2 Lần ) Tăng 1
89 ( 2 Lần ) Không tăng
93 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

02 ( 7 Lần ) Tăng 1
66 ( 7 Lần ) Không tăng
77 ( 6 Lần ) Không tăng
15 ( 5 Lần ) Tăng 1
25 ( 5 Lần ) Giảm 1
50 ( 5 Lần ) Không tăng
80 ( 5 Lần ) Giảm 1

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 Lần 0
0 10 Lần 2
6 Lần 1
1 5 Lần 0
11 Lần 1
2 10 Lần 0
7 Lần 3
3 9 Lần 0
3 Lần 1
4 4 Lần 2
10 Lần 1
5 12 Lần 3
8 Lần 3
6 9 Lần 0
8 Lần 0
7 6 Lần 3
10 Lần 1
8 5 Lần 2
10 Lần 3
9 11 Lần 2