In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hà Nội

 

Tỉnh / TP: Dãy Số:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Chọn tỉnh, nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), giới hạn thời gian từ ngày đến ngày và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 19/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

29 4 Ngày - 5 lần
79 3 Ngày - 3 lần
19 2 Ngày - 3 lần
35 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34     27 lần
30     17 lần
96     16 lần
43     13 lần
59     13 lần
10     11 lần
63     11 lần
81     11 lần
06     10 lần
20     10 lần
90     10 lần
49     9 lần
23     8 lần
87     8 lần
14     7 lần
16     7 lần
18     7 lần
28     7 lần
65     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

29 5 Lần Tăng 2
77 5 Lần Không tăng
04 4 Lần Không tăng
44 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Tăng 1
91 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

04 8 Lần Tăng 1
50 8 Lần Không tăng
91 8 Lần Tăng 1
26 6 Lần Giảm 1
15 5 Lần Không tăng
29 5 Lần Tăng 2
33 5 Lần Không tăng
39 5 Lần Giảm 1
41 5 Lần Không tăng
44 5 Lần Tăng 1
53 5 Lần Không tăng
55 5 Lần Không tăng
71 5 Lần Tăng 1
75 5 Lần Tăng 1
77 5 Lần Giảm 1
94 5 Lần Không tăng
98 5 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

50 15 Lần Giảm 1
52 15 Lần Tăng 1
55 15 Lần Tăng 1
19 14 Lần Tăng 1
80 14 Lần Không tăng
87 14 Lần Giảm 1
14 13 Lần Không tăng
33 13 Lần Không tăng
75 13 Lần Tăng 1
01 12 Lần Không tăng
47 12 Lần Không tăng
62 12 Lần Không tăng
91 12 Lần Tăng 1
93 12 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 4
0 11 Lần 1
11 Lần 1
1 14 Lần 1
14 Lần 5
2 16 Lần 8
15 Lần 6
3 11 Lần 1
11 Lần 2
4 13 Lần 1
17 Lần 5
5 21 Lần 8
10 Lần 0
6 8 Lần 0
19 Lần 2
7 12 Lần 2
11 Lần 3
8 11 Lần 3
14 Lần 5
9 18 Lần 6