In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   4.44% (4 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
39
   3.33% (3 lượt)
42
   3.33% (3 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
51
   3.33% (3 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   3.33% (3 lượt)
79
   3.33% (3 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   3.33% (3 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
86
   3.33% (3 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 12/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

14 2 Ngày - 4 lần
39 2 Ngày - 3 lần
85 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

67     29 lần
74     25 lần
89     24 lần
31     19 lần
37     19 lần
45     18 lần
71     17 lần
56     16 lần
82     15 lần
87     15 lần
88     15 lần
96     15 lần
26     14 lần
35     14 lần
32     12 lần
11     11 lần
28     11 lần
44     11 lần
03     10 lần
22     10 lần
50     10 lần
59     10 lần
41     9 lần
73     9 lần
00     7 lần
09     7 lần
21     7 lần
40     7 lần
61     7 lần
94     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 4 Lần Tăng 3
39 3 Lần Tăng 1
42 3 Lần Tăng 2
51 3 Lần Tăng 2
78 3 Lần Giảm 1
79 3 Lần Giảm 2
81 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Giảm 3

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

86 7 Lần Giảm 1
79 6 Lần Không tăng
39 5 Lần Giảm 1
70 5 Lần Tăng 1
78 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

81 13 Lần Tăng 1
86 13 Lần Không tăng
99 13 Lần Tăng 1
57 10 Lần Không tăng
79 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
62 9 Lần Tăng 2
91 9 Lần Không tăng
05 8 Lần Không tăng
06 8 Lần Giảm 1
39 8 Lần Tăng 1
50 8 Lần Không tăng
51 8 Lần Tăng 2
54 8 Lần Không tăng
70 8 Lần Không tăng
72 8 Lần Không tăng
76 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 2
0 8 Lần 2
11 Lần 2
1 6 Lần 1
7 Lần 2
2 8 Lần 3
9 Lần 0
3 7 Lần 2
10 Lần 5
4 13 Lần 6
9 Lần 3
5 9 Lần 0
10 Lần 5
6 11 Lần 3
13 Lần 2
7 7 Lần 0
13 Lần 4
8 8 Lần 1
3 Lần 3
9 13 Lần 6