In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Liên hệ Quảng cáo: 0985.636.039

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   2.96% (4 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
50
   3.70% (5 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   3.70% (5 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
88
   2.96% (4 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
91
   2.22% (3 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 12/02/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

77 4 Ngày - 5 lần
29 3 Ngày - 3 lần
85 3 Ngày - 3 lần
13 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34     26 lần
30     16 lần
96     15 lần
43     12 lần
59     12 lần
10     10 lần
63     10 lần
81     10 lần
06     9 lần
20     9 lần
90     9 lần
05     8 lần
49     8 lần
82     8 lần
23     7 lần
87     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

50 5 Lần Tăng 1
77 5 Lần Tăng 2
04 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Không tăng
88 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

50 8 Lần Không tăng
04 7 Lần Không tăng
26 7 Lần Không tăng
85 7 Lần Không tăng
91 7 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

50 16 Lần Tăng 1
87 15 Lần Giảm 1
52 14 Lần Không tăng
55 14 Lần Không tăng
80 14 Lần Không tăng
14 13 Lần Không tăng
19 13 Lần Tăng 1
33 13 Lần Tăng 1
93 13 Lần Tăng 1
01 12 Lần Không tăng
41 12 Lần Không tăng
47 12 Lần Không tăng
62 12 Lần Không tăng
75 12 Lần Không tăng
97 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 5
0 13 Lần 2
11 Lần 2
1 17 Lần 4
12 Lần 2
2 14 Lần 3
13 Lần 2
3 15 Lần 3
12 Lần 1
4 14 Lần 1
13 Lần 1
5 15 Lần 2
13 Lần 6
6 11 Lần 3
19 Lần 1
7 12 Lần 0
15 Lần 3
8 9 Lần 2
14 Lần 8
9 15 Lần 9